im. Janusza Korczaka

Start Drużyny

Drużyny

Hufiec ZHP Przasnysz zrzesza około 200 harcerzy, którzy swoim działaniem obejmują obszar powiatu przasnyskiego. Obecnie funkcjonują  dwie gromady zuchowe oraz dziewięć drużyn harcerskich. Zadaniem hufca jest realizowanie misji Związku Harcerstwa Polskiego – wychowanie dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Wychowanie opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie oraz Zobowiązanie Instruktorskie.

1 Gromada Zuchowa “Młode Wilki”

2 Gromada Zuchowa “Młode Orły”

1 Drużyna Harcerska “Zawiszacy”

1 Harcerska Drużyna Koedukacyjna “Zielony Płomień”

1 Harcerska Drużyna Ratownicza “Sanitas”

1 Harcerska Drużyna Wielozadaniowa “Cichociemni”

2 Harcerska Drużyna Turystyczna “Tibesti”

4 Harcerska Drużyna Koedukacyjna “Wega”

5 Koedukacyjna Drużyna Harcerska “Bastion”

8 Harcerska Drużyna Koedukacyjna “Białe Orły”

Próbna Drużyna Harcerska “Liwiec”