Godło Rzeczpospolitej Polskiej

Godło

Godło Rzeczpospolitej Polskiej: jest obowiązującym symbolem Rzeczypospolitej Polskiej, obok flagi, hymnu i pieczęci. Jest to biały, jednogłowy orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem zwróconym w prawo. Godło umieszczone jest na czerwonym polu, lekko zwężającej się ku dołowi tarczy herbowej. Orzeł biały odwzorowany jest symbolicznie w białej, górnej barwie flagi polskiej złożonej z dwóch poziomych pasów. Zgodnie z zasadami pas górny polskich barw narodowych reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej.

Pieczęć

Pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej: metalowa, tłoczona, okrągła pieczęć o średnicy 77 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła z godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis „Rzeczpospolita Polska”.

Godła

Treść strony przygotowana przez: Drużynę 2HDT Tibesti