Flaga Rzeczypospolitej Polskiej

flaga

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej: jest jednym z symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Od 2004 roku 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Barwy narodowe: Po 123 latach niewoli, kiedy odradzało się niepodległe państwo polskie, flagi biało-czerwone stanowiły najpiękniejszą oznakę odzyskanej wolności. W 1919r. władze odrodzonego państwa polskiego uznały kolory biały i czerwony za barwy narodowe. Biel pochodzi od orła białego, będącego godłem Polski. Czerwień natomiast oznacza miłość, siłę oraz pasję. Biało-czerwona flaga zespoliła Polaków w walce w obronie granic Rzeczypospolitej i odbudowie kraju.

Treść strony przygotowana przez: Drużynę 2HDT Tibesti