ROZKAZ L.8/2013

KOMENDANT
Hufca ZHP Przasnysz
Związku Harcerstwa Polskiego
Przasnysz, dnia 1 września 2013r.
 
 

ROZKAZ L.8/2013

3. Drużyny.

3.2. Zmiany organizacyjne.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.3.1. Z dniem 01.09.2013 zwalniam dh. pwd Pauliną Olszak z funkcji drużynowej 2 HDT „TIBESTI”.

Z dniem 01.09.2013 mianuje dh. pwd Dariusza Rzeplińskiego na funkcję drużynowego 2 HDT „TIBESTI”.

 
 

CZUWAJ

Komendant Hufca
phm. Łukasz Kijora