ROZKAZ L.2/2013

KOMENDANT
Hufca ZHP Przasnysz
Związku Harcerstwa Polskiego
Przasnysz, dnia 28 czerwca 2013r.

ROZKAZ L.2/2013

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.3.1. Z dniem 28.06.2013r. odwołuję ze składu Komisji Stopni Instruktorskich następujących druhów:
dh. phm. Grzegorz Zieliński – przewodniczący
dh. pwd. Mariusz Smoliński – Członek

2.3.2. Z dniem 28.06.2013r. powołuję do składu Komisji Stopni rewizyjnych następujących/ce druhów/ny:
dh. phm. Małgorzata Jaworska – przewodniczący
dh. phm. Artur Jaśkiewicz – członek

CZUWAJ

Komendant Hufca
phm. Łukasz Kijora