ROZKAZ L.1/2013

KOMENDANT
Hufca ZHP Przasnysz
Związku Harcerstwa Polskiego
Przasnysz, dnia 14 maja 2013r.
 
 

ROZKAZ L.1/2013

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Mazowieckiej L.7/2013 z dn. 29.03.2013r.

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Na podstawie uchwały nr 76/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013r, oraz uchwały nr 75/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. – Ordynacja Wyborcza, Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP zatwierdza terminy i miejsca zbiórek wyborczych w celu wyboru delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP. Dla zapewnienie prawidłowego nadzoru nad przebiegiem zbiórek wyborczych komendant chorągwi powołuje swoich pełnomocników.

HUFIEC
REJON HUFCÓW
TERMIN
GODZINA
MIEJSCE ZBIÓRKI PEŁNOMOCNIK
KOMENDANTA
CHORĄGWI
REJON NR III.
Hufce: Płońsk, Ciechanów, Maków Mazowiecki, Przasnysz
1 delegat
08.06.2013r.
(sobota)
godzi. 15oo
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Plastuś” w Płońsku, ul. ks. Jaworskiego 2
hm. Michał Bagiński

1.2. Zgodnie z Uchwałą nr 75/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dn. 03 marca 2013r. Ordynacja Wyborcza oraz Statutem ZHP rozdz. 6 podaję listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na zbiórce wyborczej rejonu hufców nr III. która odbędzie się w dn. 08.06.2013r. o godz. 15oo w Spółdzielni Mieszkaniowej „Plastuś” w Płońsku, ul. ks. Jaworskiego 2.

L.p. stopień instr. Nazwisko i imię Funkcja statutowa
1 phm Kijora Łukasz Komendant Hufca
2 pwd Zabielski Sławomir Z-ca Komendanta Hufca
3 pwd Rzepliński Dariusz Skarbnik Hufca
4 phm Zieliński Grzegorz Przewodniczący KSI
5 phm Nieliwodzki Jerzy Członek KSI
6 pwd Smolinski Mariusz Członek KSI
7 phm Smolińska Kamila Przewodniczący KR
8 pwd Colosińska Joanna Członek KR
9 pwd Berg Klaudia Czlonek KR
10 pwd Olszak Paulina Drużynowa 2HDT „TIBESTI” / Członek Komendy Hufca
11 pwd Lachowska Karolina Drużynowa 3HDT „WATRA” / Członek Komendy Hufca
12 phm Klinger Jacek Członek Komendy Hufca
13 phm Jaśkiewicz Artur Członek Komendy Hufca
14 hm Sielska Teresa Członek Komendy Hufca
15 pwd Szczepkowska Sabina Członek Komendy Hufca
16 sam Klodowska Jola Drużynowa 1HDR „SANITAS”
 
 

CZUWAJ

Komendant Hufca
phm. Łukasz Kijora