Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Mazowiecka
Komenda Hufca Przasnysz
im. Janusza Korczaka
skr. pocztowa 6
ul. Marii Dąbrowskiej 1
06-300 Przasnysz
e-mail: przasnysz@mazowiecka.zhp.pl
Godziny pracy:

Środa 18oo20oo

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny
lub poprzez email.

Komendant Hufca

Łukasz Kijora phm. Łukasz Kijora
e-mail: lukasz.kijora@zhp.net.pl
tel: 667-355-413

Z-ca Komendanta Hufca

Artur Jaśkiewicz phm. Artur Jaśkiewicz
e-mail: artur.jaskiewicz@zhp.net.pl
tel: 668-113-979

Z-ca Komendanta ds.pracy z kadrą

Jacek Klinger phm. Jacek Klinger
e-mail:
tel: 602-256-675

Skarbnik

Marcin Brzeziński pwd. Marcin Brzeziński
e-mail:
tel: 500-018-182

Instruktor programowy, członek KH

Magdalena Tarczyńska- Klinger pwd. Magdalena Tarczyńska- Klinger
e-mail:
tel: 602-256-153

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca

Dariusz Rzepliński phm. Dariusz Rzepliński
e-mail: dariusz.rzeplinski@zhp.net.pl
tel: 696-030-092

Obsługa techniczna i merytoryczna serwisu www Hufca ZHP w Przasnyszu

Paweł Leśniewski sternik motorowodny, żeglarz jachtowy,
pwd. J. Paweł Leśniewski
e-mail: j.pawel.lesniewski@zhp.net.pl
tel: 604-627-826