Wstąp do ZHP

„Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”

Drogi Kandydacie

Wstąpienie do ZHP jest bardzo proste, w naszym mieście działają gromady i drużyny harcerskie. Chcąc wstąpić w nasze szeregi najlepiej skontaktować się z przasnyskim hufcem, który mieści się na ul. Marii Dąbrowskiej 1 w Przasnyszu. W każdą środę o godz. 18oo odbywają się tam spotkania członków Komendy Hufca. Na miejcsu uzyskasz wszelkie informacje na temat działających na naszym terenie gromad zuchowych, zastępów i drużyn harcerskich.

Każda z nich różni się między sobą, każda ma swoją specjalność, dlatego zanim zdecydujesz do której gromady lub drużyny chciałbyś wstąpić musisz poznać jej zwyczaje oraz styl pracy. Jak to zrobić, to proste – wystarczy przyjść na zbiórkę.

Samo przyjście na zbiórkę jeszcze do niczego nas nie zobowiązuje, można najpierw być „obserwatorem”, spokojnie się przyjrzeć i dopiero wtedy podjąć ostateczną decyzję czy chce się uczestniczyć w spotkaniach czy też nie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do:

  • gromad zuchowych – uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej,
  • zastępów i drużyn harcerskich – uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej,
  • zastępów i drużyn harcerzy starszych – uczniów gimnazjów.

Przedział Wiekowy:

  • zuchy to dzieci w wieku od 6 do 10 lat,
  • harcerze 10-12 lat,
  • harcerze starsi 13-15 lat,
  • wędrownicy powyżej 15 lat.

Nasz Hufiec organizuje wycieczki, obozy, biwaki, spotkania i ogniska. Nasi harcerze poprzez współorganizowanie tego rodzaju imprez uczą się odpowiedzialności za siebie i innych.

Zapraszamy Cię do przeżycia ciekawej przygody, jaką jest harcerstwo.
Nie siedź w domu przygody na ciebie czekają!!!

Drogi Rodzicu

ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Naszą młodzieżą opiekują się pełnoletni i przeszkoleni instruktorzy ZHP. Każdy z nich chcąc zdobyć kolejny stopień musi wykazać się umiejętnościami z zakresu wiedzy psychologicznej, przepisów bezpieczeństwa oraz umiejętności pracy z grupą. Możecie mieć pewność, że Wasze dziecko podczas zbiórek zuchowych, harcerskich i wszystkich imprez (między innymi rajdów, biwaków, obozów) organizowanych przez Hufiec Przasnysz będzie pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Są to osoby starannie przeszkolone do pełnionych funkcji. Komenda Hufca prowadzi stały nadzór nad merytoryką prowadzonych zajęć programowych, dba o dodatkowe szkolenia, szczególnie dokładnie sprawdza kwestie bezpieczeństwa i formalności. Każdy członek ZHP jest dodatkowo ubezpieczony. Aby uzyskać informacje o instruktorze, który zajmuje się Państwa dziećmi, można skontaktować się z Komenda Hufca. Uczenie w działaniu i wzajemność oddziaływań to elementy harcerskiej metody wychowawczej.

W pierwszym okresie działania w drużynie harcerskiej wszystko będzie dla dziecka nowe i nieznane. Dziecko będzie przeżywać ważne chwile: będzie uczęszczać na zbiórki (które odbywają się popołudniami, a najczęściej w soboty), złoży obietnicę zucha lub przyrzeczenie harcerskie, pojedzie na pierwszy biwak, obóz, będzie chciało mieć swój pierwszy mundur. Zawsze ukoronowaniem harcerskiej pracy w ciągu roku szkolnego jest udział w obozie letnim.

Z czasem nastolatek angażuje się również w organizowanie harcerskiej pracy dla młodszych harcerzy. Często, około 17-18 roku życia zostaje instruktorem. Bycie instruktorem harcerskim jest nie tylko wspaniałą przygodą i wielką lekcją (czy inni rówieśnicy w wieku lat 19 zarządzają skomplikowanymi projektami, jakimi są rajdy czy biwaki). Jest też kolejnym krokiem do wychowania aktywnego społecznie i świadomego obywatela. Warto wspierać w tej działalności nasze dzieci.

Rodzice mogą kontaktować się również bezpośrednio z drużynowym, by uzyskać informacje o planie pracy drużyny, kosztach wyjazdów, wskazówkach dotyczących umundurowania. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi związane z bezpieczeństwem imprez i innymi interesującymi rodziców sprawami.

Oto trzy kroki, które ułatwią Twojemu dziecku przystąpienie do ZHP:

  1. Skontaktuj się z przasnyskim hufcem, wybierz drużynę, której członkowie podzielają zainteresowania Twojego dziecka.
  2. Skontaktuj się z drużynowym, zapytaj o niezbędne informacje.
  3. Czas na pierwszą zbiórkę! Na pewno będzie ona nie zapomniana.

Zapraszamy do naszych drużyn: