XL Rajd Wisła – mamy I i II miejsce

A oto i reprezentacja naszego hufca która walczyła na trasach XL Rajdu Wisła oraz instruktorzy którzy uczestniczyli w tworzeniu i obstawie trasy VII. Jeszcze raz gratulacje za pierwsze miejsce dla 1HDW Cichociemni – jesteście wielcy oraz dla patrolu SanitasTibesti za drugie miejsce. Liczymy że za rok będzie nas więcej ?

Ps. Nie możemy zapomnieć o dwóch naszych drużynach Wega i Fraternitas – fajnie że byliście. Za rok liczymy na puchary ?

XLHRD2017

Biwak szkoleniowy Hufca ZHP w Przasnyszu

W dniu dzisiejszym zakończył się biwak szkoleniowy organizowany przez Hufiec ZHP w Przasnyszu. Przez cały weekend gościliśmy u drużyny Skrępowani która działa przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie. Przez trzy dni harcerze integrowali się poprzez zabawę, naukę i pracę. W sobotę uczestnicy biwaku mieli okazję zjeść grochówkę ugotowaną w kuchni polowej przez naszego komendanta hufca wraz z kuchcikami ?
Zajęcia programowe oraz świeczkowisko prowadzili starsi druhowie i druhny z 4HDK Wega i 2 HDT Tibesti. Zajęcia z musztry były prowadzone przez instruktorów naszego hufca.

Jeśli się podobało piszcie pod postem.
facebook: Hufiec ZHP w Przasnyszu im. Janusza Korczaka

ps. Na tym biwaku przybyło nam 12 nowych harcerzy. Życzymy samych sukcesów na harcerskim szlaku. Czuwaj!

Posiedzenie Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

W dniu dzisiejszym odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich naszego Hufca w składzie:
– hm. Krzysztof Osmański- przewodniczący HKSI,
– hm. Włodzimierz Ziemka- z-ca przewodniczącego HKSI,
– phm. Artur Jaśkiewicz- członek HKSI.
 
Obrady były pracowite gdyż to był to ostatni dzwonek by otworzyć próbę na stopień Przewodnika na starych zasadach (od 1.01.2017r. obowiązuje nowy SSI). Podczas posiedzenia zamknięto 2 próby na stopień Przewodnika z wynikiem pozytywnym oraz otworzono 7 prób na stopień Przewodnika.
 
W gronie instruktorów witamy:
– dh. Pawła Leśniewskiego,
– dh. Edytę Zielińską.
Życzymy samych sukcesów na instruktorskim szlaku 🙂
 
Próby otworzyli:
– dh. Justyna Sitkowska- drużynowa próbnej 6 HDK Fraternitas- opiekun phm. Artur Jaśkiewicz,
– dh. Izabela Piotrak- przyboczna 5 KDH Bastion- opiekun phm. Jacek Klinger,
– dh. Katarzyna Rudzińska- zastępowa 2 HDT Tibesti- opiekun phm. Dariusz Rzepliński,
– dh. Paweł Rykowski- drużynowy 5 KDH Bastion- opiekun phm. Dariusz Rzepliński,
– dh. Izabela Kowalewska- drużynowa próbnej HDW Cichociemni- opiekun phm. Łukasz Kijora,
– dh. Marcin Fijał- przyboczny próbnej HDW Cichociemni- opiekun phm. Łukasz Kijora,
– dh. Konrad Kamzelski- przyboczny próbnej HDW Cichociemni- opiekun phm., Artur Jaśkiewicz.
 
Trzymamy kciuki za was 🙂
 
Czuwaj!!!
ksi3

XXV Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP

1. Organizatorzy: Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Broniewskiego, Hufiec ZHP Ciechanów.

2. Data: 09-11.09.2016 r.

3. Miejsce: Ciechanów i okolice.

4. Cel:
– Inauguracja roku harcerskiego 2016/2017
– Integracja środowisk harcerskich Chorągwi Mazowieckiej
– Jubileusz setnej rocznicy założenia pierwszej Drużyny
Harcerskiej w Ciechanowie
– Promocja regionu Ziemi Ciechanowskiej.

5. Uczestnictwo: W zlocie mogą uczestniczyć reprezentacje gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych w patrolach liczących 7-15 osób +
pełnoletni opiekun, instruktorzy, starszyzna oraz seniorzy ZHP.

6. Wpisowe:

do 30.06.2016 r. – 25 zł
do 05.09.2016 r. – 30 zł
Wpisowe uczestnika Gniazda Instruktorzy – Seniorzy:
do 30.06.2016 r. – 45 zł
do 05.09.2016 r. – 50 zł

7.Zgłoszenia: Zgłoszenia należy wysyłać za pomocą formularza, który znajduje się na stronie www.dchm.mazowiecka.zhp.pl na adres e-mail: dchm@mazowiecka.zhp.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty.

8. Sposób płatności: Płatności należy dokonywać na konto; 82 1160 2202 0000 0001 3283 4329, Chorągiew Mazowiecka ZHP, 09-402 Płock, ul. Krótka 3a, z dopiskiem:
DSC_DniChorągwi_nazwadruzyny

9. Komenda:
Komendant Dni Chorągwi – pwd. Szymon Ostromeck,

Zastępca komendanta ds. programowych– pwd. Anna Rzeczkowska,

Zastępca komendanta ds. organizacyjnych – pwd. Olga Dąbrowska,

-Gniazdo zuchowe – hm. Urszula Gajczyk,
– Gniazdo harcerskie – dh. Klaudia Żmijewska,
– Gniazdo starszoharcerskie/Gniazdo wędrownicze– phm. Jacek Wróblewski,
– Gniazdo starszyzna – instruktorzy– dh. Krzysztof Lipko,
– Gniazdo instruktorzy – seniorzy– hm. Adam Olszewski,
– Koncert i imprezy towarzyszące – hm. Piotr Rzeczkowski,
– Szef Harcerskiej Służby Porządkowej– pwd. Oliwia Buszka.

10. Ekwipunek:
Każdy uczestnik powinien posiadać mundur harcerski lub inny element odzieży z harcerskim logo oraz ubiór i wyposażenie turystyczne.
Uczestnicy gniazda zuchowego, harcerskiego, starszoharcerskiego, wędrowniczego muszą posiadać apteczkę (jedna na patrol), śpiwór, karimatę, szkolne obuwie na zmianę.
Uczestnicy gniazda starszyzna-instruktorzy muszą posiadać śpiwór, karimatę, apteczkę oraz własny namiot turystyczny.

11.Zakwaterowanie:
– Zuchy – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Broniewskiego 1

– Harcerze/Harcerze starsi/Wędrownicy – Kompleks Sportowy MOSiR, ul.17 Stycznia

– Starszyzna/Instruktorzy – własne namioty turystyczne lub namioty typu NS – Baza Harcerska – Pniewo Czeruchy

– Seniorzy/Instruktorzy – Hotel Olimpijski, Kompleks Sportowy MOSiR, ul.17 Stycznia

12. Wyżywienie:
Patrole przygotowują jedzenie we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają ciepły obiad w sobotę 10.09.2016 oraz wrzątek w miejscu zakwaterowania.

13. Postanowienia końcowe:
Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegać niniejszego regulaminu, przepisów o ochronie przyrody, bezpieczeństwa ppoż., przepisów ruchu drogowego oraz Prawa Harcerskiego.
Zgłoszenie patrolu zostanie przyjęte po wysłaniu formularza patrolu oraz uregulowaniu wpisowego. Każdy patrol otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą elektroniczną.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po przyjęciu zgłoszenia, wpisowe nie podlega zwrotowi.
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas Dni Chorągwi ponoszą uczestnicy oraz ich opiekunowie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz ostatecznej jego interpretacji.

14. Kontakt:
Komenda Hufca ZHP Ciechanów
06-400 Ciechanów
ul. Słońskiego 19
e-mail: dchm@mazowiecka.zhp.pl lub ciechanow@zhp.pl.
hm. Piotr Rzeczkowski (tel. kom. 784-734-964)
pwd. Szymon Ostromecki (tel. kom. 733-217-555)
pwd. Anna Rzeczkowska (tel. kom. 668-812-090)
pwd. Olga Dąbrowska (tel. kom. 509-520-142)

15.Ramowy program:

Piątek:
Miasteczko Zlotowe – Kompleks MOSIR
16.00-19.00 – rejestracja uczestników
19.00-21.30 – kolacja, zajęcia integracyjne w gniazdach zlotowych

Sobota:
Miejsce: całe Miasto
08.30-16.00 Gra Miejska Wehikuł Czasu (w trakcie obiad)
17.00 – 17.30 Koncert „Żywioły Art” (Zamek Książąt Mazowieckich)
17.30 – 18.30 Koncert „Orkiestry Dni Naszych” (Zamek Książąt Mazowieckich)
19.30 – 22.00 kolacja, zajęcia integracyjne w gniazdach zlotowych

Niedziela:
10.00 – 11.00 Msza św. w Kościele Farnym, ul. Ściegiennego
11.00-11.30 Defilada ulicami miasta
11.30 Apel końcowy, Plac Jana Pawła II

Regulamin i karty zgłoszenia:

Karta_zgloszenia_indywidualna_XXVI_DCHM_2016

Karta_zgloszenia_patrolu_XXVI_DCHM_2016

Regulamin-DChM-2016